Картинка смайлик

Щ.

                       Щ

Щербина Игнат Евменович __.__.1899 

!